Blog

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla przedsiębiorców z powodu koronawirusa

Tarcza antykryzysowa - pomoc dla przedsiębiorców z powodu koronawirusa

Już na początku marca weszła w życie tzw. specustawa koronawirusowa. Wprowadziła w życie kilka zmian w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią. Niemniej jednak nie znalazły się w niej rozwiązania dla biznesu. Wskazano jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonanie konkretnych obowiązków w domu (zdalnie), a firmy z branży transportowej (np. przewoźnicy) nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone z powodu ograniczeń wprowadzonych przez rząd. Chodzi tu np. o zamknięcie granic i niemożliwość świadczenia usług z tego powodu. Ustawa wprowadziła jedynie konieczne zmiany w zakresie służby zdrowia, czy zasiłku dla rodziców z uwagi na zamknięcie placówek edukacyjnych.

Przedsiębiorcami władze zajęły się w drugiej kolejności. Obecnie procedowany jest projekt ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, która zawiera szereg rozwiązań prawnych dla przedsiębiorców. Ma ona za zadanie wspomóc polskich przedsiębiorców, którzy ucierpieli finansowo przez pandemię koronawirusa. Obecnie projekt trafił ponownie do Sejmu, który dzisiaj (31 marca) ma dyskutować nad poprawkami Senatu. W zakresie pomocy dla przedsiębiorców nie powinno jednak dużo się zmienić. Senat bowiem największe wątpliwości miał odnośnie przepisów, które nie dotyczyły pandemii i jej skutków.

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

Przede wszystkim warto wiedzieć, że tzw. tarcza antykryzysowa ma opierać się na 5 filarach:

 1. obrona przez utratą miejsc pracy,
 2. wsparcie dla służby zdrowia,
 3. bezpieczeństwo systemu finansowego,
 4. wsparcie dla przedsiębiorców,
 5. wsparcie dla inwestycji publicznych.

W artykule skupimy się na proponowanych zmianach w ramach wsparcia dla przedsiębiorców

Rząd zaproponował następujące sposoby wsparcia polskich firm w trakcie trwania pandemii koronawirusa:

 1. Termin wpłaty zaliczek na podatek dochodowy (PIT) za marzec i kwiecień ma zostać przesunięty do 1 czerwca br.
 2. Przedsiębiorcy, których obroty spadły o 50% w stosunku do lutego br. nie będą mieli obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS).
 3. Wprowadzone zostanie tzw. postojowe. Jest to jednorazowe świadczenie (choć najprawdopodobniej będzie mogło być stosowane również w kolejnych miesiącach, jeżeli pandemia się przedłuży) wynoszące 2080 zł. Przewidziane jest dla mikroprzedsiębiorców, których obroty spadły o 15% oraz dla osób pracujących na umowie zlecenie (pod warunkiem, że ich dotychczasowe wynagrodzenie nie było niższe niż 1/2 płacy minimalnej).
 4. Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na koronawirusa, będą mieli problemy finansowe, dostaną również wsparcie od państwa w zakresie wypłaty pensji pracownikom. Skarb Państwa ma bowiem dopłacić do 40% wysokości wynagrodzeń pracowników.
 5. Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.
 6. Przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 7. Obniżenie o 90% czynszu za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie.
 8. Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wys. 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.
 9. Obniżenie podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.

Więcej o tarczy antykryzysowej można przeczytać tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej–uchwalony-przez-sejm

Podsumowanie

Z pewnością zmiany są potrzebne. Wiele firm już teraz nie radzi sobie finansowo. Warto jednak wiedzieć, że pandemia koronawirusa to zdarzenie o charakterze siły wyższej. Przedsiębiorcy zatem, co do zasady, nie ponoszą odpowiedzialności za brak wykonywania swoich obowiązków w tym okresie. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.