Klienci indywidualni

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego (w szerokim znaczeniu). Zapewniamy pełną reprezentację naszych Klientów przed sądami i organami administracji.
Zajmujemy się sporządzaniem m. in. opinii prawnych, wniosków, projektów umów, wszelkich pism procesowych takich jak np. zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych.
Pomoc Klientom indywidualnym dotyczy wszelkiego rodzaju problemów prawnych ze wszystkich dziedzin prawa. Nasi radcy prawni doradzają Klientom m.in. w sprawach:

spadkowych

(w szczególności: stwierdzenie nabycia spadku, testament, zachowek, dziedziczenie ustawowe, dział spadku, wydziedziczenie)

prawa rodzinnego

(w szczególności: rozwód, separacja, podział majątku, intercyza, opieka i kuratela, alimenty)

cywilnych

(w szczególności: umowy cywilnoprawne, zasiedzenie, hipoteka, zniesienie współwłasności, egzekucja należności, ubezwłasnowolnienie, wady oświadczeń woli, pełnomocnictwa)

odszkodowawczych

(w szczególności: odszkodowanie za wypadki przy pracy, wypadki drogowe, czyny niedozwolone, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, spory z ubezpieczycielem)

prawa pracy

(w szczególności: mobbing, umowa o pracę, wynagrodzenie za pracę, świadczeń z tytułu prawa pracy, rozwiązania umowy o pracę)

administracyjnych

(reprezentacja przed organami administracyjnymi, zaskarżanie decyzji administracyjnych)

Zapraszamy na konsultacje prawne, jak i po konkretną pomoc z wyżej wymienionych obszarów. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie działać i efektywnie pomagać naszym Klientom.

Podział majątku

Prowadzimy sprawy z zakresu podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w szczególności:

 • reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach z byłymi małżonkami w sprawach dotyczących ich wspólnego majątku;
 • doradzamy jak najlepiej pod kątem prawnym dokonać wszelkich rozliczeń majątkowych i jak najszybciej zakończyć wzajemne rozliczenia;
 • reprezentujemy Klientów przed sądem polubownym oraz przed sądem powszechnym w sprawach dotyczących zakończenia wspólnego ustroju majątkowego;
 • doradzamy w zakresie umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy);
 • udzielamy porad prawnych w przedmiocie zabezpieczenia interesów majątkowych małżonków w trakcie trwania małżeństwa i po jego zakończeniu;
 • pomagamy w zrozumieniu na czym polegają różnice pomiędzy majątkiem wspólnym małżonków, a ich majątkami osobistymi;
 • doradzamy w zakresie przesunięć majątkowych pomiędzy majątkami małżonków; przygotowujemy umowy, mocą których do takich przesunięć majątkowych dochodzi;
 • reprezentujemy małżonków w sprawach dotyczących ich majątku wspólnego przed sądami, organami administracyjnymi oraz przed osobami trzecimi.

Pomoc prawna dotycząca nieruchomości

Prowadzimy sprawy w zakresie wszelkich aspektów prawnych dot. nieruchomości w szczególności:

 • postępowania wieczystoksięgowego;
 • zasiedzenia;
 • zarządu dot. własności;
 • zniesienia współwłasności;
 • ustanowienia drogi koniecznej i służebności przesyłu;
 • wynajmu lokali;
 • wykonywania prawa własności;
 • naruszenia posiadania;
 • hipotek;
 • reprezentowania klienta przed notariuszami;
 • obrotu prawnego nieruchomościami.