Blog

Tarcza Antykryzysowa 2.0 i 3.0 – pomoc dla przedsiębiorców

W zeszłym miesiącu pisaliśmy na blogu o podstawowych założeniach Tarczy Antykryzysowej. Nakreśliliśmy tam jedynie ogólny zarys przepisów. Już wtedy było wiadomo, że za jakiś czas w życie wejdzie nowelizacja ustawy – tzw. Tarcza 2.0. Minął niespełna miesiąc, a już niebawem ma wejść w życie Tarcza 3.0. Przepisy tej ustawy z pewnością jeszcze niejednokrotnie będą aktualizowane. W dzisiejszym artykule przedstawiamy najważniejsze postanowienia Tarczy 2.0 wraz z modyfikacjami, które z pewnością już za kilka dni wejdą wraz z Tarczą 3.0.

Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

Wynagrodzenia – dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie do pensji pracowników (zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowę zlecenia itp.). Dofinansowanie wynosi 50% wynagrodzenia za pracę obliczonego po zmniejszeniu wymiaru czasu pracy pracownika. Nie może jednak przekraczać 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dofinansowanie można otrzymać maksymalnie na 3 miesiące.

Warunki otrzymania dofinansowania:

 1. spadek obrotów o minimum 15%;
 2. brak zaległości podatkowych oraz w składkach ZUS;
 3. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 4. obniżenie wymiaru etatu pracownika oraz wprowadzenie przestoju ekonomicznego;

Wynagrodzenia – dofinansowanie od starosty

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą z kolei liczyć na dofinansowanie do pensji pracowników (również bez względu na rodzaj umowy) od starosty na 3 miesiące w następującej wysokości:

 • przy spadku obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie wynosi 50% wynagrodzenia, nie może jednak przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia;
 • spadek obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie wynosi 70% wynagrodzenia, nie może jednak przekraczać 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia;
 • przy spadku obrotów o co najmniej 80% – dofinansowanie wynosi 90% wynagrodzenia, nie może jednak przekraczać 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia;

Warunki otrzymania dofinansowania:

 • utrzymanie takiego samego stanu zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz po nim przez okres równy okresowi dofinansowania.

Zarówno w przypadku pomocy ze strony FGŚP, jak i starosty kwota dofinansowania powiększana jest o składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników

W tym przypadku dofinansowanie może zostać przeznaczone na bieżące koszty przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników. O dofinansowanie można ubiegać się od starosty, a otrzyma je przedsiębiorca, który wykaże spadek obrotów. Wysokość dofinansowania jest identyczna, jak w przypadku dopłat do pensji przez starostę (im większy spadek obrotów, tym większe dofinansowanie).

Ten rodzaj pomocy również można otrzymywać przez 3 miesiące. Jeżeli przedsiębiorca przez okres dofinansowania oraz po nim przez czas trwania dofinansowania dalej będzie prowadził działalność, dofinansowanie będzie bezzwrotne.

Świadczenie postojowe

Pierwotnie świadczenie postojowe miało przysługiwać za 1 miesiąc. Obecnie mogą to być 3 miesiące. Świadczenie postojowe to kwota 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę), które jest wypłacane:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
 • zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia,
 • pracującym na podstawie umów o świadczenie usług itp.,

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest:

 1. wystąpienie przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej / świadczeniu usług (spadek przychodu o minimum 15% z powodu koronawirusa);
 2. rozpoczęcie działalności gospodarczej / umowy zlecenia przed 1 kwietnia 2020 r.

Wsparcie od Agencji Rozwoju Przemysłu

Tarcza 2.0 wprowadziła możliwość ubiegania się do ARP o pożyczkę, gwarancję lub poręczenie przez przedsiębiorcę. Wsparcie podlega zwrotowi.

Ulgi na składki ZUS

Pracodawcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników, którzy zgłosili się jako płatnik składek przed 01.02.2020 r. mogą otrzymać częściowe zwolnienie ze składek ZUS w wysokości 50%.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki tylko za siebie, otrzymują całkowite zwolnienie ze składek ZUS pod warunkiem, że:

 • rozpoczęły działalność gospodarczą przed 01.02.2020 r.
 • ich przychód miesięczny nie przekracza 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia).

Ponadto Tarcza 2.0 umożliwia dokonywanie zwrotu wpłaconych składek za marzec, jeżeli po nowelizacji dany przedsiębiorca podlega zwolnieniu całkowitemu lub częściowemu z opłacania składek ZUS.

Tarcza 3.0 z kolei wprowadza regulacje, które umożliwiają wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS również przez samozatrudnionych, których przychód był wyższy niż 15681 zł, ale dochód w lutym 2020 r. nie przekroczył 7 000 zł.

Pożyczka na pokrycie kosztów mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorcy mogą starać się o pożyczkę od starosty w wysokości do 5000 zł. Jeżeli przedsiębiorca nie zamknie działalności przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki, zostanie ona umorzona wraz z odsetkami. O pożyczkę mogą wnioskować mikroprzedsiębiorcy (również samozatrudnieni), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.