Blog

Prosta spółka akcyjna dostępna już od 2020 r.

Prosta spółka akcyjna już od 2020 roku - nowe możliwości dla przedsiębiorców

Dziś chcemy Państwu zaprezentować najważniejsze cechy prostej spółki akcyjnej (dalej: PSA). Ma być to nowoczesna forma spółki prawa handlowego. Projekt ustawy, który ją wprowadza jest już po III czytaniu w Sejmie. Zakładany termin wejścia przepisów dotyczących PSA to marzec 2020 roku. Choć do tego czasu zostało jeszcze ponad pół roku, warto już teraz poznać wszystkie szczegóły dotyczące tej instytucji prawa handlowego. Będzie to bowiem niezwykle prosta spółka, dająca duże możliwości. Część osób ze środowiska prawniczego twierdzi, że może ona całkowicie „wyprzeć” popularną obecnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowe założenia prostej spółki akcyjnej

Ustawodawcy, przy tworzeniu prostej spółki akcyjnej, przyświecały głównie dwa założenia:

 1. Stworzyć spółkę maksymalnie odformalizowaną, do której założenia nie potrzeba ogromnego kapitału. (Tak, aby polscy przedsiębiorcy (głównie startup’y) nie uciekali z pomysłami biznesowymi za granicę).
 2. Jednocześnie zapewniając maksymalną ochronę wierzycieli spółki, aby inwestorzy i partnerzy biznesowi chętnie nawiązywali relacje biznesowe z podmiotami działającymi w formie prostej spółki akcyjnej.

Czy nowy rodzaj spółki spełni powyższe oczekiwania, dowiemy się dopiero, gdy przepisy ją regulujące wejdą w życie. Warto jednak już teraz szczegółówo przenalizować jej cechy, które pozwalają wierzyć, że faktycznie prosta spółka akcyjna może zrobić „małą rewolucję” w prawie handlowym.

Najważniejsze cechy prostej spółki akcyjnej

Wybraliśmy dla Państwa najważniejsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania, które mają mieć zastosowanie w PSA. Jako, że PSA w założeniu ma łączyć plusy spółki z o. o. i spółki akcyjnej (a w pewnym stopniu również spółek osobowych) w poniższym wyliczeniu będziemy odnosić się do zasad obowiązujących w obecnie działających spółkach.

Najważniejsze cechy PSA:

 1. Brak wymaganego kapitału na start – w PSA działać będzie kapitał akcyjny, którego wartość minimalna to 1 PLN.
 2. Informatyzacja przejawiająca się w:
  – szybkiej rejestracji (online, do 24 H),
  – możliwości podejmowania uchwał przez Internet, na wideokonferencji itp.,
  – elektronicznej możliwości zbywania udziałów.
 3. Wkłady do spółki mogą być wnoszone, aż do 3 lat od momentu zarejestrowania spółki. Mogą one przyjąć zarówno formę pieniężną, jak i formę świadczenia usług lub pracy na rzecz spółki.
 4. Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za długi spółki oraz ograniczona odpowiedzialność jej organów.
 5. Spółka może być 1 osobowa.
 6. Szybszy proces decyzyjny w spółce. Do wyboru są bowiem 2 modele zarządzania spółką: model dualistyczny, w którym występuje zarząd i zgromadzenie wspólników, a rada nadozrcza jest organem fakultatywnym oraz model drugi z radą dyrektorów i zgromadzeniem wspólników.
 7. Uproszczona metoda likwidacji spółki.

W kwestii ochrony praw wierzycieli, o której wspomnieliśmy powyżej, wprowadzono następujące mechanizmy:

 1. Brak możliwości wypłat dla akcjonariuszy, jeżeli mogłyby one spowodować niemożność wypełnienia wymagalnych zobowiązań spółki.
 2. Wprowadzenie obowiązkowych odpisów z zysku na kapitał akcyjny.
 3. Podział majątku po likwidacji spółki może nastąpić dopiero po zaspokojeniu wierzycieli.
 4. Odpowiedzialność członków zarządu uregulowana jest, tak samo jak w sp. z o. o.

Prosta spółka akcyjna – podsumowanie

Jak już wspomnieliśmy – o tym, czy PSA przyjmie się w polskim porządku prawnym dowiemy się dopiero za jakiś czas. Z pewnością ta forma prowadzenia działalności ma wiele zalet i mocno się wyróżnia na tle obecnych spółek. Niemniej jednak, pod adresem PSA kierowane są również słowa krytyki. Część osób twierdzi, że duża dowolność w kształtowaniu jej organizacji będzie prowadzić do małego zaufania wobec takich podmiotów. Wszystko jednak zweryfikuje praktyka.