Blog

Tarcza 4.0 – najważniejsze zmiany w zakresie prawa pracy

Od wczoraj (24.06) obowiązują przepisy tzw. „Tarczy antykryzysowej 4.0”. W głównej mierze wprowadza ona zmiany w sektorze gospodarczym:

  • dopłaty do oprocentowania kredytów w firmach,
  • wakacje kredytowe i wydłużenie zasiłku opiekuńczego,
  • odnosi się również do prawa pracy, regulując zarówno prawa pracownika, jak i pracodawcy.

Świadczenia socjalne

We współpracy ze związkami zawodowymi, pracodawca został wyposażony w możliwość zawieszenia tworzenia i funkcjonowania zakładowych funduszy świadczeń socjalnych i innych funduszy mających taki charakter. Przepis można zastosować w firmach, w których pracodawca w okresie stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego koronawirusem, odnotował spadek obrotów gospodarczych lub wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Tarcza antykryzysowa definiuje spadek obrotów, jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15% w ciągu 2 kolejnych miesięcy, lub o 25% w porównaniu do tego samego miesiąca zeszłego roku.

Czas pracy

Pracodawca zyskał możliwość niestosowania postanowień dotyczących układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania. Wymiar czasu pracy pracownika można obniżyć o 20% – nie więcej niż do 0,5 etatu. Firmy mają prawo obniżyć wymiar czasu pracy pracownika lub objąć go przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy. Zastrzeżenie związane z zakresem wypłaty dla pracownika, wskazuje, że nie może być ono niższe niż 50%.

W obu sytuacjach,  wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed jego obniżeniem. Obniżenie czasu pracy i objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, możliwe jest w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym obroty w firmie zaczęły wracać do poprzedniego poziomu.

Tarcza 4.0 umożliwia również otrzymanie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez firmy, które, mimo spadku obrotów, nie podjęły decyzji o organizacji przestoju pracowniczego albo obniżeniu wymiaru czasu pracy.

Odprawa i odszkodowanie

Odprawy i odszkodowania związane z ustaniem stosunku pracy, rozwiązaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy innej umowy zostały ograniczone do 26 tys. zł. Pracodawca może ponadto wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji z 7-dniowym terminiem wypowiedzenia. Dodatkowo nie jest zobligowany do zapłaty odszkodowania z tego tytułu.

Urlop i praca zdalna

Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop nawet bez jego zgody, co ma zapobiec kumulacji niewykorzystanych w poprzednich latach urlopów.

Pracodawca uzyskał możliwość wyznaczenia pracownikom pracy w formie zdalnej. W każdej chwili będzie mógł odwołać pracownika z tej formy pracy. Konieczna będzie weryfikacja warunków technicznych i lokalowych do wykonywania pracy poza biurem. Pracodawca będzie musiał także zapewnić środki i materiały do wykonywania pracy w tej formie. W celu systematyzacji czasu pracy, pracownik zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji podejmowanych działań.