Blog

Odpowiedzialność członka zarządu sp. z o. o. po ogłoszeniu upadłości – orzeczenie SN

odpowiedzialność członka zarządu sp. z o. o. po ogłoszeniu upadłości

30 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 78/18, odpowiadając na pytanie Sądu Okręgowego, podjął następującą uchwałę:

Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 §1 k.s.h., powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym również za koszty sądowe zasądzone w sprawie prowadzonej przeciwko syndykowi, jeżeli pozostają w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W przytoczonej sprawie, członek zarządu wprawdzie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, jednakże postępowanie zostało umorzone z uwagi na to, że majątek spółki nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania. Ponadto, w toku procesu ustalono, że członek zarządu nie udowodnił, iż wniosek taki złożył we właściwym czasie. Wspomniany członek zarządu, po umorzeniu postępowania, dalej pozostawał na swoim stanowisku.

Sąd Najwyższy stwierdził, że samo zgłoszenie wniosku o upadłość nie może wyłączać odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania powstałe później. Tym bardziej, że w niniejszej sprawie wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony za późno. Sąd Najwyższy zaznaczył jednak, że odpowiedzialność za długi powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłość istnieje tylko wtedy, gdy pozostają one w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o upadłość. Tak też było w opisywanej sprawie. Pomiędzy niezłożeniem wniosku o upadłość we właściwym czasie, a niemożnością zaspokojenia kosztów postępowania przeciwko syndykowi, istnieje bowiem związek przyczynowo skutkowy.