Obsługa prawna zarządów nieruchomości

Posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów zarządzających i administrujących nieruchomościami jak również pośredników w obrocie nieruchomościami. Oferujemy kompleksową obsługę prawną w tym zakresie, w szczególności:
  • projektowanie i opiniowanie umów podpisywanych przez Administratorów nieruchomości oraz przez Wspólnoty Mieszkaniowe ( m.in. umowy o roboty budowlane, usługi sprzątania, ochronę obiektów)
  • opracowanie wzorów umów, procedur, uchwał,
  • reprezentację w sporach z ubezpieczycielami na etapie sądowym i przedsądowym,
  • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych dla Wspólnot Mieszkaniowych,
  • reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
  • reprezentację i doradztwo w postępowaniach przed jednostkami organizacyjnymi Gminy
  • kompleksową obsługę prawną procesów windykacji,
  • wydawanie opinii prawnych,
  • uczestnictwo w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
  • pomoc prawną w sprawach wewnętrznych Firmy, w tym z zakresu prawa pracy.