Obsługa prawna windykacji

Kancelaria Prawna oferuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej procesów windykacji.
Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie postępowania egzekucyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego. Kancelaria stale współpracuje z wybranymi, wyjątkowo skutecznymi komornikami na terenie całego kraju oraz detektywami, a wysoko wykwalifikowany zespół prawników zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę prawną procesów windykacji.
Kancelaria, w ramach w/w obsługi prawnej dokonuje w szczególności następujących czynności faktycznych i prawnych:
 • wstępnej oceny właściwej drogi postępowania procesowego, czasu oraz kosztów egzekucji, rekomendacji drogi dochodzenia należności oraz podejmowania spraw pilnych, w których należy przerwać bieg terminu przedawnienia;
 • przygotowywania dokumentacji procesowej;
 • podejmowanie prób: przedsądowego, ugodowego odzyskiwania należności – negocjacji z dłużnikami spłaty zadłużeń;
 • przeprowadzania przedprocesowego postępowania zabezpieczającego należności;
 • uzyskiwania tytułów wykonawczych potrzebnych do wszczęcia egzekucji – występowanie do sądów z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym lub kierowanie do sądów pozwów o zapłatę;
 • podejmowania sądowego postępowania ugodowego;
 • przeprowadzania postępowań w sprawie nadawania orzeczeniom sądowym klauzuli wykonalności na dłużników, ich poręczycieli oraz małżonków;
 • aktywnej współpracy z wybranym komornikiem w celu przeprowadzania postępowań egzekucyjnych;
 • przeprowadzania postępowań przeciwko członkom zarządów spółek, w stosunku do których egzekucja stała się bezskuteczna;
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i nadzór na tymi postępowaniami;
 • współpracy z syndykami lub nadzorcami prowadzącymi postępowanie upadłościowe;
 • współpraca z detektywami;
 • sporządzania opinii prawnych i bieżąca konsultacji powstałych zagadnień i problemów prawnych.